بازخوانی مبانی قرآنی «انقلاب اسلامی» ابراهیم رضایی آدریانی مریم کریمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

قرآن کریم تنها کتاب آسمانی مصون از تحریف و دستورالعمل هدایت بشر در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی در هر زمان است. جامعیت قرآن اقتضا می کند در تمامی عرصه ها پاسخگوی نیاز بشر باشد و چنین نیز هست. یکی از مهم ترین عرصه های زندگی بشر، حاکمیت جوامع بشری است که الگوی تمام عیار آن را می توان از قرآن استنباط کرد. انقلاب اسلامی ایران از ابتدا بر مبانی قرآنی پایه گذاری شد و در ادامه مسیر نیز همواره تلاش کرده است در این چهارچوب حرکت نماید. اکنون که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال الگوگیری از این انقلاب هستند، ضرورت تبیین جنبه های قرآنی آن به عنوان «راز ماندگاری انقلاب اسلامی» ضرورتی مضاعف دارد.  این پژوهش که در چهلمین سال انقلاب اسلامی سامان می پذیرد، به دنبال واکاوی ریشه های قرآنی انقلاب است تا علاوه بر قوت قلب و تقویت اعتقاد و ارادت پیروان انقلاب اسلامی، در الگوسازی برای سایر ملت های مسلمان و آزادی خواه نیز ایفای نقش نماید. بر این اساس در دو بخش مبانی عام (موضع قرآن کریم در خصوص تشکیل حکومت صالحان) و مبانی خاص (ریشه های قرآنی انقلاب اسلامی ایران) بر مبانی مهمی همچون برقراری عدالت اجتماعی، ‏اولویت حکومت صالحان، لزوم ‏‏داوطلب شدن صالحان برای حکومت، پیشگیری از تسلط کفار بر مسلمانان، لزوم اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، و ممنوعیت حکومت ظالمان تأکید شده است.

تازه های تحقیق

0

کلیدواژه‌ها